2 Δεκ 2011

Απολογιστικό κείμενο αντιφασιστικής διαδήλωσης

(μοιράστηκε στη Νίκαια από αντιφασίστες/-ιες)πρώτα δημοσιεύτηκε εδώ: