29 Μαΐ 2013

Προβολή & συζήτηση για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς

Σάββατο 1η Ιουνίου 6:00μμ

προβολή και συζήτηση για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς, τον έλεγχο της τροφής απο τις πολυεθνικές και τη διατήρηση των φυσικών ποικιλιών.


*συνδιοργάνωση από την ομάδα ελευθεριακής σκέψης