3 Ιουλ 2013

Απολογιστικό κείμενο Ενισχυτικών Μαθημάτων Αλληλεγγύης


Μετά από δύο πρώτα χρόνια υποτυπώδους λειτουργίας των μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, φέτος αποφασίσαμε να γίνουν τα Ενισχυτικά Μαθήματα Αλληλεγγύης με καλύτερο και πιο οργανωμένο τρόπο. Από την αρχή, όταν μοιράστηκε ενημερωτικό κείμενο-κάλεσμα σε όλα τα σχολεία του Κορυδαλλού, ο σκοπός ήταν, σε μια κοινωνία που δέχεται επίθεση απ’ την οικονομική και πολιτική ελίτ (όπου υπάρχουν γονείς άνεργοι, υποαπασχολούμενοι ή με χαμηλό εισόδημα και δεν μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά τους στην προσπάθεια για μόρφωση και πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο με αγωνιστική αλληλεγγύη-χωρίς-όφελος.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς έγινε προσπάθεια τα μαθήματα να διεξαχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όντως σε μεγάλο βαθμό αυτό επιτεύχθηκε χάρη στην προσφορά των εκπαιδευτικών και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών. Η μεταξύ τους ζωντανή σχέση υπήρξε καθοριστική για την πορεία του εγχειρήματος.

Η εξέλιξη της προσπάθειας αποδεικνύει πώς όσοι βιώνουμε την εκμετάλλευση μπορούμε να στηριχθούμε στις δικές μας πλάτες και να οργανώσουμε τις δικές μας δομές, προτάσσοντας την αλληλεγγύη χωρίς αποκλεισμούς για ν’ ανοίξει ο δρόμος για μια καλύτερη και πιο δίκαιη κοινωνία ισότητας και αλληλεγγύης. Έχοντας το παραπάνω συμπέρασμα ως κεκτημένο μέσα απ’ την εμπειρία, αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα και δηλώνουμε τη διάθεση να συνεχίσουμε -με τη στήριξη όσων ενεπλάκησαν σ’ αυτό το εγχείρημα και όσων άλλων ενδιαφέρονται- στο ίδιο πνεύμα απ’ τη νέα χρονιά τα Μαθήματα Αλληλεγγύης.