17 Δεκ 2018

Καφενείο Δευτέρα 17/12 • 8.00μμ

Αυτοοργανωμένο Κοινωνικό Καφενείο
Δευτέρα 17 Δεκέμβρη από τις 20.00

στο Pasamontaña 
Ξενοφώντος 84 Κορυδαλλός