6 Ιαν 2019

Καφενείο Δευτέρα 7/1 • 8.00μμ

Αυτοοργανωμένο Κοινωνικό Καφενείο
Δευτέρα 7 Γενάρη από τις 20.00

στο Pasamontaña 
Ξενοφώντος 84 Κορυδαλλός