30 Μαΐ 2011

2ήμερο των Διακοπτών στο ΣΙΝΕ ΦΙΛΙΠ

στο Σινέ Φιλιπ, Ρόδου 18, πλατεία Αμερικής