Καφενείο

Κάθε Δευτέρα στις 20.30
στα πλαίσια του εβδομαδιαίου ανοίγματος του χώρου

***
χαλαρές συναντήσεις,
μουσικές βραδιές,
δανειστική βιβλιοθήκη / βιβλιοπωλείο κινηματικών εκδόσεων,
πρωτοβουλίες αλληλεγγύης & αλληλοβοήθειας