Βιβλιοθήκη

Στο χώρο λειτουργεί Δανειστική Βιβλιοθήκη/Ταινιοθήκη και Βιβλιοπωλείο κινηματικών εκδόσεων

Η δανειστική βιβλιοθήκη στηρίζεται στην εθελοντική συνεισφορά των βιβλίων και την υπεύθυνη στάση αυτών που δανείζονται. Με ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας σκοπεύουμε στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την επεξεργασία και την επικοινωνία τους. Η ανοιχτή ομάδα που ασχολείται με τη βιβλιοθήκη έχει τη γενική ευθύνη και την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση κύκλων συζητήσεων για θεωρητικά ζητήματα.