Κινηματογράφος

Οι προβολές αποφασίζονται στις ανοιχτές συναντήσεις της ομάδας κινηματογράφου. Η ομάδα προβολών/κινηματογράφου είναι θεματική υπο-ομάδα του χώρου που δημιουργήθηκε από την ανάγκη μας να ασχοληθούμε με ένα πιο συγκεκριμένο τρόπο με τον κινηματογράφο και τις θεματικές που ανοίγονται ξεπερνώντας συχνά το ίδιο το πεδίο του.