8/31/17

Αυτοοργανωμένο Καφενείo

 Τη Δευτέρα 4/9 από τις 21:00  

Αυτοοργανωμένο Καφενείο στο Pasamontaña
Ξενοφώντος 84 - Κορυδαλλός
(2 στενά από την πλατεία Ελευθερίας)