3/16/20

Ανακοίνωση αναστολής λειτουργίας του χώρου λόγω της πανδημίας

Ο αυτοδιαχειριζόμενος κοινωνικός χώρος Pasamontaña αναστέλλει τις λειτουργίες του με γνώμονα την αποφυγή της ταχείας εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού και με τη σκέψη πρώτα απ΄ όλα στους πιο ευάλωτους της κοινωνίας και τους εργαζόμενους στην υγεία.

Να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία και σοβαρότητα αυτή τη νέα κοινωνική κρίση πράττοντας συλλογικά και όχι ατομικιστικά.

Να μην αφήσουμε να γίνει αφορμή για την επιβολή του Φόβου και του καθολικού βιοπολιτικού ελέγχου.

Πλήρης στήριξη εδώ και τώρα
των δομών και των λειτουργών της δημόσιας υγείας

Κανένα νέο βάρος στους εργαζόμενους/ες –
πλήρης υγειονομική και εργασιακή προστασία τους

Δε θα νικήσει ο φόβος!

Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός Χώρος
Pasamontaña