3 Οκτ 2013

Προβολή & Συζήτηση από την ομάδα ελευθεριακής σκέψης

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013

Τα οπτικοακουστικά μέσα ως εργαλείο του ανατρεπτικού κινήματος
για την αντιπληροφόρηση και την αυτομόρφωση