Δωμάτιο PC & Ιντερνετ

Στην κατεύθυνση της ελεύθερης πρόσβασης στη γνώση δημιουργήσαμε ένα χώρο υπολογιστών & ιντερνετ που λειτουργεί υποβοηθητικά σε ατομικές και συλλογικές μας ανάγκες.