19 Νοε 2015

Πορεία αλληλεγγύης σε πρόσφυγες και μετανάστες

στηρίζουμε - συμμετέχουμε στην

Πορεία αλληλεγγύης σε πρόσφυγες και μετανάστες:

Σάββατο 21 Νοέμβρη 12.00 πλ. Βικτωρίας