11/11/10

2 μέρες προβολών

με αφορμή τα 37 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου το '73
για τη συνέχεια των κοινωνικών αγώνων
και τη διάρρηξη της κυρίαρχης αποσπασματικής αντίληψης της ιστορίας