1/24/12

Βραδιά HIP-HOP στο κοινωνικό καφενείο αυτού του Σαββάτου


Αυτό το Σαββάτο η μουσική θα έρχεται από όλο το φάσμα του HIP-HOP