2/17/12

Σάββατο 18/2, 18.00: ΠΡΟΒΟΛΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ για τη Ζαπατιστική Αυτονομία


Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: 

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΖΑΠΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ.

Στο νότο του "μακρινού" Μεξικό χιλιάδες άντρες και γυναίκες κάνουν πράξη την κοινωνική αυτοοργάνωση, την αυτο-διοίκηση, τη  συλλογική αυτοδιαχείριση της καθημερινής ζωής χωρίς την ανάγκη ύπαρξης κράτους, κομμάτων, ειδικών της πολιτικής ή άλλων μεσολαβήσεων.

Μέσω των αντιπροσώπων που "διοικούν υπακούοντας" στις αποφάσεις της κοινότητας (και που όλοι και όλες περνάνε από αυτή τη θέση, όταν έρθει η σειρά τους) έχουν καταφέρει να οργανώσουν αξιοπρεπώς την εργασία τους, την υγεία, τη μόρφωση, τον πολιτισμό, κάθε πτυχή της καθημερινότητας.

Παρά τη διαρκή κρατική και παρακρατική βία, παρά τα αντικειμενικά αλλά και τα "εξωτερικά" προβλήματα, 18 χρόνια μετά τη βίαιη είσοδο τους στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, οι Ζαπατίστας δοκιμάζουν και δοκιμάζονται, εμπνέουν και εμπνέονται, μαθαίνουν αλλά και προτείνουν:

Μια άλλη πολιτική που, σε ενότητα με το κοινωνικό, βασίζεται στην ισότιμη συλλογική συμμετοχή του καθένα και της καθεμίας, με αποκλειστική στήριξη στις δικές τους (δικές μας) δυνάμεις. Μια άλλη πρόταση οργάνωσης της κοινωνικής ζωής: οι χιλιάδες Ζαπατίστας, οι αυτόνομες και αυτοοργανωμένες κοινότητες τους το αποδεικνύουν.

Στην Ελλάδα της κρίσης, την ώρα της πιο βίαιης επίθεσης που δεχόμαστε από τη ντόπια και διεθνή οικονομική και πολιτική εξουσία, η φωνή και η εμπειρία του Ζαπατισμού οφείλει να γίνει και κτήμα των "από τα κάτω". Να ενημερωθούμε για τον αγώνα, να συζητήσουμε για τις προοπτικές, τις αντιστοιχίες, τις δυνατότητες, να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη.

ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
 
Autonomia Zapatista:
η διαδικασία της αυτονομίας σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής 
(υγεία, εκπαίδευση, δικαιοσύνη, παραγωγή)

Θα ακολουθήσει ενημέρωση και συζήτηση με αλληλέγγυους συντρόφους/ες .