6/22/12

Παρουσίαση & συζήτηση: η "κρίση δημοσίου χρέους" από εργατική σκοπιά

Μπορούμε να σταθούμε έμπρακτα απέναντι στην πολιτική διαχείρισή του;


από πρωτοβούλια ατόμων μέσα από τη Σ.ΥΝΕΛΕΥΣΗ για την ΚΥ.ΚΛΟΦΟΡΙΑ των Α.ΓΩΝΩΝ