22 Σεπ 2012

Δανειστική βιβλιοθήκη

Αναρτήθηκαν οι τίτλοι που υπάρχουν διαθέσιμοι προς δανεισμό στη βιβλιοθήκη του χώρου!

Η δανειστική βιβλιοθήκη όπως και το βιβλιοπωλείο κινηματικών/αυτόνομων εκδόσεων λειτουργεί κάθε Τετάρτη και Σάββατο 20.00 - 24.00