Τη Δευτέρα 25/9 δε θα πραγματοποιηθεί το αυτοργανωμένο Καφενείο.