12/01/23

ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/12 στις 20:30

ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων συντρόφου που συνελήφθη στην πορεία της 17ης Νοέμβρη 2018.

στο Pasamontaña
Ξενοφώντος 84 Κορυδαλλός
[2 στενά από την πλατεία Ελευθερίας
https://maps.app.goo.gl/JA7uoYScPEYBQfDy7]