Τη Δευτέρα 25/9 δε θα πραγματοποιηθεί το αυτοργανωμένο Καφενείο.

23 Νοε 2012

Το Σαββάτο 24/11...

...δε θα γίνει κοινωνικό καφενείο 
(λόγω κινηματικών υποχρεώσεων!)